Rodzinny Ogród Olszanka | Nowa Uchwała Prądowa
17090
post-template-default,single,single-post,postid-17090,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Nowa Uchwała Prądowa

Nowa Uchwała Prądowa

08.05.2017

Szanowni Działkowcy,

Na Walnym Zebraniu Członków PZD, ROD Olszanka w Olszance w dniu 01.04.2017 zostały uchwalone nowe zasady rozliczania energii elektrycznej.

Podjęta Uchwała jest rozszerzeniem Uchwały Nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania i rozliczania energii elektrycznej w ROD.

Przytoczona Uchwała Krajowej Rady PZD reguluje ważne kwestie z punktu widzenia eksploatacji i modernizacji sieci elektrycznej w ROD Olszanka, m.in.:

  1. sposób korzystania z energii elektrycznej w ROD;
  2. zasady nadzoru nad siecią energetyczną przez Zarząd ROD i tryb przeprowadzania kontroli na działkach;
  3. sankcje związane z nielegalnym poborem energii elektrycznej oraz uniemożliwienie dokonania kontroli instalacji elektrycznej na działce.
  4. oraz sprawa kluczowa: ”W  przypadku tworzenia nowej sieci w ogrodzie, podłączenia nowych użytkowników lub modernizacji sieci, podlicznik powinien zostać umieszczony w skrzynce poza altaną w miejscu dostępnym dla osób zajmujących się nadzorem nad siecią. Skrzynki z podlicznikami mogą znajdować się poza działką, przy alejkach ogrodowych.”

Celem Uchwały jest uszczelnienie i podniesienia efektywności realizacji płatności za energię elektryczną przez działkowców ROD Olszanka.

W chwili obecnej większość podliczników elektrycznych zainstalowanych jest wewnątrz altan, bez możliwości odczytania wskazania z zewnątrz przez komisję spisową. Ponadto, ROD Olszanka stanowi ogród pozamiejski, gdzie umówienie się w jednym terminie ze wszystkimi działkowcami celem dokonania takiego spisu jest niemożliwe.

Najważniejszymi kwestiami które reguluje nowa Uchwała są:

  1. Płatność za prąd w danym roku kalendarzowym należy uregulować pomiędzy 1 wrześniem, a 31 grudniem danego roku. Nie mniej jednak pozostaje możliwość realizacja płatności za miesiąc w ratach np. raz na dwa miesiące.
  2. Płatność za prąd powinna być regulowana osobnym przelewem uzupełnionym zgodnie z wzorem (kliknij tutaj), w zależności czy posiada się licznik jedno, czy dwu taryfowy.
  3. Proces wyrywkowej kontroli sposobu wykorzystania energii na działce, ogólny stan sieci – zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa, ważność legalizacji, oraz funkcjonowanie i stan podlicznika.
  4. Sposób rozliczenia opłaty za prąd podczas przenoszenia praw do działki.

Wierzymy, że nowe regulacje pomogą usprawnić sposób rozliczenia należności za energię elektryczną oraz ukrócić niepokojące zjawiska nadużywania zaufania przez niektóre osoby naszej społeczności w tej kwestii.

Pod poniższymi odnośnikami dostępne są:

 

Zarząd ROD Olszanka