ROD Olszanka |
1815
home,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-1815,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Aktualności

29.04.2024

Szanowni Działkowcy ogrodu Olszanka I, Przez kolejny sezon zimowy udało się utrzymać działanie wodnej instalacji dystrybucyjnej w ROD Olszanka bez potrzeby wyłączania. Nie mniej jednak odnotowaliśmy kilka drobnych awarii na indywidualnych instalacjach działkowych wynikających z braku ich zabezpieczenia przed zimą oraz odcięcia od głównej magistrali. Aby umożliwić...

23.04.2024

Szanowni Działkowcy, W związku z występującymi przerwami w dostawie energii elektrycznej do naszych działek z przyczyn ENERGA Operator S.A., przypominamy, że informacje o wyłączeniach planowych związanych z pracami serwisowymi lub spowodowanych pojawiającymi się awariami, można uzyskać: na stronie internetowej dostawcy energa-operator.pl -> zakładka "Awarie i wyłączenia"...

12.04.2024

Szanowni Działkowcy ogrodu Olszanka II, Przez kolejny sezon zimowy udało się utrzymać działanie wodnej instalacji dystrybucyjnej w ROD Olszanka bez potrzeby wyłączania. Nie mniej jednak odnotowaliśmy kilka drobnych awarii na indywidualnych instalacjach działkowych wynikających z braku ich zabezpieczenia przed zimą oraz odcięcia od głównej magistrali. Aby umożliwić...

13.03.2024

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA ZEBRANIA !

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu 06.04.2024 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIERZESZYNIE, UL. KASZTANOWA 2 (vis a vis sklepu spożywczego)

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach: 23.03.2024 (sobota) na dz. nr 93/II, natomiast 24.03.2024 (niedziela) na dz. 60/I, w godzinach od 10:00 do 12:00.

25.11.2023

Przesyłamy bardzo ważną informację na temat zmian stawki za energię elektryczną za rok 2023.

Podczas przygotowywania tegorocznego Walnego Zebranie Sprawozdawczego ROD Olszanka, Zarząd opracował prognozy zużycia prądu, które dawały podstawy sądzić, że utrzymanie opłat energetycznych na poziomie z roku 2022 pozwoli uregulować zobowiązania względem dostawcy prądu również w roku 2023.

Zarząd ROD Olszanka prognozę oparł o:

  • dotychczasowe dane dot. cen energii,
  • instrukcje organów wyższych PZD,
  • warunki Rządowej Tarczy Solidarnościowej*,
  • i przede wszystkim interesy działkowców.

Niestety faktury otrzymane we wrześniu i listopadzie 2023 znacznie odbiegały wysokością od wartości faktur za analogiczny okres w roku 2022. Koszty wzrosły o 51% (wrzesień) i 63,6% (listopad). Różnica pomiędzy prognozą ROD, a realnymi kosztami jest na poziomie  - 30 022,97 zł (saldo ujemne).

Dlatego, Zarząd ROD zmuszony został do podjęcia decyzji o wyrównaniu stawki za energię o 38 gr za każdą rozliczoną kWh w 2023r.

Oznacza to, że do opłaty uchwalonej na Walnym Zabraniu, należy doliczyć dodatkowo 38 gr.

29.10.2023

Szanowni Działkowcy,

tak samo jak w roku ubiegłym, woda w instalacji podziemnej, zapewniającej jej dostępność na działkach, będzie utrzymywana do momentu, aż temperatura średniodobowa spadnie poniżej -10 stopni C. Jednocześnie zarząd zastrzega sobie możliwość odcięcia wody w instalacji, gdy zajdą wskazane warunki, bez uprzedniego ostrzeżenia. Informacja o tym fakcie zostanie Państwu przekazana mailem, przez komunikat na stronie www.rodolszanka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, maksymalnie pięć dni po zaistniałym fakcie.

26.06.2023

W maju br. Zarząd ROD po raz kolejny zlecił przeprowadzenie badań jakości wody z ujęć „Olszanka I” i „Olszanka II”. Pobór próbek i badanie zostało przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. Z wynikami można się zapoznać w poniższych linkach (pliki pdf): Wyniki Olszanka I *** Wyniki Olszanka II Prawie wszystkie...

11.05.2023

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD pragnie poinformować, że w dniu dzisiejszym została wymieniona pompa w ogrodzie Olszanka II i tym samym dostawy wody do działek zostały przywrócone.

Pompa została uszkodzona najprawdopodobniej w związku z nieuprawnionymi operacjami na sieci P.POŻ. jednego z działkowców. Zarząd ROD zlecił ekspertyzę pompy profesjonalnej firmie, a jeżeli podejrzenie zostanie potwierdzone, winny działkowiec zostanie obciążony kosztami zakupu urządzenia oraz jego wymianą zgodnie z § 80 ust. 1 Regulaminu ROD.

13.03.2023

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 15.04.2023 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach: 25.03 (sobota) na dz. nr 93/II, natomiast 26.03 (niedziela) na dz. 60/I, w godzinach od 10:00 do 12:00.

17.10.2022

Szanowni Działkowcy,

tak samo jak w roku ubiegłym, woda w instalacji podziemnej, zapewniającej jej dostępność na działkach, będzie utrzymywana do momentu, aż temperatura średniodobowa spadnie poniżej -10 stopni C. Jednocześnie zarząd zastrzega sobie możliwość odcięcia wody w instalacji, gdy zajdą wskazane warunki, bez uprzedniego ostrzeżenia. Informacja o tym fakcie zostanie Państwu przekazana mailem, przez komunikat na stronie www.rodolszanka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, maksymalnie pięć dni po zaistniałym fakcie.

12.05.2022

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 04.06.2022 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad:  I termin godz. 10:30,  II termin godz. 11:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

02.04.2022

Szanowni Działkowcy,

w związku z faktem, że utylizacja odpadów niebezpiecznych kosztuje coraz więcej, ROD Olszanka pod koniec roku 2021, wydał tylko na utylizację sprzętu AGD i odpadów budowlanych pozostawionych na Wystawce i innych miejscach segregacji odpadów 2 862 PLN brutto!!!

Jak już wielokrotnie było to wskazywane, obowiązkiem działkowca realizującego inwestycję budowlaną na działce, jest wywiezienie odpadów budowlanych na swój koszt do miejsca utylizacji. Nie dotyczy to rozdrobnionego gruzu, który może zostać przywiezione do miejsca opisanego jako „GRUZ”, który następnie jest wykorzystywany do napraw dróg i alei.

01.11.2021

Szanowni Działkowcy,

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, woda w instalacji podziemnej, zapewniającej jej dostępność na działkach, będzie utrzymywana do momentu, aż temperatura średniodobowa spadnie poniżej -10 stopni C. Jednocześnie zarząd zastrzega sobie możliwość odcięcia wody w instalacji, gdy zajdą wskazane warunki, bez uprzedniego ostrzeżenia. Informacja o tym fakcie zostanie Państwu przekazana mailem, przez komunikat na stronie www.rodolszanka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, maksymalnie dwa dni po zaistniałym fakcie.

29.10.2021

Zarząd ROD "Olszanka" informuje, że ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1459) od 1 lipca 2021 r. nakłada na wszystkich właścicieli i zarządców budynków obowiązek składania deklaracji o źródłach ciepła lub spalania paliw.
Działkowcy będący właścicielami altany (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), w której jest zainstalowane ogrzewanie pomieszczeń bądź podgrzewanie wody, podlegają temu obowiązkowi indywidualnie (Zarząd ROD odpowiada jedynie za budynki wspólne). Zgodnie z zapisami ww. ustawy za brak złożenia deklaracji może grozić grzywna.