ROD Olszanka | Aktualności
150
archive,category,category-aktualnosci,category-150,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Aktualności

Aktualności / 29.04.2024

Szanowni Działkowcy ogrodu Olszanka I, Przez kolejny sezon zimowy udało się utrzymać działanie wodnej instalacji dystrybucyjnej w ROD Olszanka bez potrzeby wyłączania. Nie mniej jednak odnotowaliśmy kilka drobnych awarii na indywidualnych instalacjach działkowych wynikających z braku ich zabezpieczenia przed zimą oraz odcięcia od głównej magistrali. Aby umożliwić...

Aktualności, Poradnik / 23.04.2024

Szanowni Działkowcy, W związku z występującymi przerwami w dostawie energii elektrycznej do naszych działek z przyczyn ENERGA Operator S.A., przypominamy, że informacje o wyłączeniach planowych związanych z pracami serwisowymi lub spowodowanych pojawiającymi się awariami, można uzyskać: na stronie internetowej dostawcy energa-operator.pl -> zakładka "Awarie i wyłączenia"...

Aktualności / 12.04.2024

Szanowni Działkowcy ogrodu Olszanka II, Przez kolejny sezon zimowy udało się utrzymać działanie wodnej instalacji dystrybucyjnej w ROD Olszanka bez potrzeby wyłączania. Nie mniej jednak odnotowaliśmy kilka drobnych awarii na indywidualnych instalacjach działkowych wynikających z braku ich zabezpieczenia przed zimą oraz odcięcia od głównej magistrali. Aby umożliwić...

Aktualności / 13.03.2024

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA ZEBRANIA !

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu 06.04.2024 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIERZESZYNIE, UL. KASZTANOWA 2 (vis a vis sklepu spożywczego)

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach: 23.03.2024 (sobota) na dz. nr 93/II, natomiast 24.03.2024 (niedziela) na dz. 60/I, w godzinach od 10:00 do 12:00.

Aktualności / 25.11.2023

Przesyłamy bardzo ważną informację na temat zmian stawki za energię elektryczną za rok 2023.

Podczas przygotowywania tegorocznego Walnego Zebranie Sprawozdawczego ROD Olszanka, Zarząd opracował prognozy zużycia prądu, które dawały podstawy sądzić, że utrzymanie opłat energetycznych na poziomie z roku 2022 pozwoli uregulować zobowiązania względem dostawcy prądu również w roku 2023.

Zarząd ROD Olszanka prognozę oparł o:

  • dotychczasowe dane dot. cen energii,
  • instrukcje organów wyższych PZD,
  • warunki Rządowej Tarczy Solidarnościowej*,
  • i przede wszystkim interesy działkowców.

Niestety faktury otrzymane we wrześniu i listopadzie 2023 znacznie odbiegały wysokością od wartości faktur za analogiczny okres w roku 2022. Koszty wzrosły o 51% (wrzesień) i 63,6% (listopad). Różnica pomiędzy prognozą ROD, a realnymi kosztami jest na poziomie  - 30 022,97 zł (saldo ujemne).

Dlatego, Zarząd ROD zmuszony został do podjęcia decyzji o wyrównaniu stawki za energię o 38 gr za każdą rozliczoną kWh w 2023r.

Oznacza to, że do opłaty uchwalonej na Walnym Zabraniu, należy doliczyć dodatkowo 38 gr.

Aktualności / 29.10.2023

Szanowni Działkowcy,

tak samo jak w roku ubiegłym, woda w instalacji podziemnej, zapewniającej jej dostępność na działkach, będzie utrzymywana do momentu, aż temperatura średniodobowa spadnie poniżej -10 stopni C. Jednocześnie zarząd zastrzega sobie możliwość odcięcia wody w instalacji, gdy zajdą wskazane warunki, bez uprzedniego ostrzeżenia. Informacja o tym fakcie zostanie Państwu przekazana mailem, przez komunikat na stronie www.rodolszanka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, maksymalnie pięć dni po zaistniałym fakcie.

Aktualności / 26.06.2023

W maju br. Zarząd ROD po raz kolejny zlecił przeprowadzenie badań jakości wody z ujęć „Olszanka I” i „Olszanka II”. Pobór próbek i badanie zostało przeprowadzone przez akredytowane laboratorium. Z wynikami można się zapoznać w poniższych linkach (pliki pdf): Wyniki Olszanka I *** Wyniki Olszanka II Prawie wszystkie...

Aktualności / 11.05.2023

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD pragnie poinformować, że w dniu dzisiejszym została wymieniona pompa w ogrodzie Olszanka II i tym samym dostawy wody do działek zostały przywrócone.

Pompa została uszkodzona najprawdopodobniej w związku z nieuprawnionymi operacjami na sieci P.POŻ. jednego z działkowców. Zarząd ROD zlecił ekspertyzę pompy profesjonalnej firmie, a jeżeli podejrzenie zostanie potwierdzone, winny działkowiec zostanie obciążony kosztami zakupu urządzenia oraz jego wymianą zgodnie z § 80 ust. 1 Regulaminu ROD.

Aktualności / 13.03.2023

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 15.04.2023 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach: 25.03 (sobota) na dz. nr 93/II, natomiast 26.03 (niedziela) na dz. 60/I, w godzinach od 10:00 do 12:00.