ROD Olszanka | Zakaz wjazdu samochodami ciężarowymi na teren ROD
17675
post-template-default,single,single-post,postid-17675,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Zakaz wjazdu samochodami ciężarowymi na teren ROD

Zakaz wjazdu samochodami ciężarowymi na teren ROD

20.04.2019

Szanowni Działkowcy,

na podstawie Uchwały Zarządu ROD nr 02/2019 z dnia 17.01.2019 na terenie ogrodu ROD „OLSZANKA” w Olszance został wprowadzony zakaz wjazdu samochodów powyżej 3,5 T.

Zakaz został wprowadzony ze względu na fakt nieprzystosowania alei działkowych oraz instalacji podziemnej do obsługi samochodów ciężarowych

Wjazd na teren ogrodu w/w pojazdów może odbyć się jedynie w uzasadnionych przypadkach, WYŁĄCZNIE na podstawie pisemnej zgody Zarządu ROD, o którą można zwrócić się mailowo, jak również bezpośrednio do któregokolwiek Członka Zarządu.

Celem zmian jest zwiększenie kontroli nad ruchem samochodów ciężarowych na terenie ROD Olszanka, oraz uświadomienie odpowiedzialności osobistej działkowcom, korzystających z usług  tych pojazdów, za wyrządzone przez nie szkody w infrastrukturze ROD lub mieniu prywatnym. Nowe zasady oraz zakres odpowiedzialności działkowców zostały opisane w uchwale – plik do pobrania.

 

Zarząd ROD Olszanka