ROD Olszanka | Przepisy dot. wycinki drzew i krzewów – AKTUALIZACJA!!!
17086
post-template-default,single,single-post,postid-17086,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Przepisy dot. wycinki drzew i krzewów – AKTUALIZACJA!!!

Przepisy dot. wycinki drzew i krzewów – AKTUALIZACJA!!!

05.06.2017

Szanowni Działkowcy,

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych – można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)

krzewów – tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, Zarząd ROD zwraca się do działkowców o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Zachęcamy do zapoznania się komunikatem Krajowej Rady PZD na ten temat.

Zarząd ROD Olszanka przypomina, że wysokość drzew oraz miejsca ich sadzenia w ROD określa Regulamin ROD z dnia 1 października 2015 roku. Przede wszystkim jednak, należy pamiętać o dobrosąsiedzkich relacjach i prawa każdego działkowca do użytkowania swojej działki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dlatego poniżej przypominamy sposób w jaki można usunąć z działki wysokie, zagrażające bezpieczeństwu drzewa i krzewy.

W przypadku uzasadnionej potrzeby wycinki drzew i krzewów wymagających zezwolenia Gminy należy złożyć wniosek z wymaganymi załącznikami do Urzędu Gminy w Przywidzu.

Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

  1. Kompletnie wypełniony Wniosek do Wójta Gminy Przywidz podpisany przez Prezesa Zarządu ROD „Olszanka” w Olszance – Wniosek. Jako powód wycinki w zależności od sytuacji należy podać:
    a. zagrożenie dla ludzi lub mienia,
    b. obumieranie drzewa,
    c. utrzymanie działki w zgodzie z Regulaminem ROD z dnia 1 październik 2015 roku.
  2. Wypis z rejestru gruntów – Olszanka I i II.
  3. Rysunek lub mapa z określeniem usytuowania drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. (Pomocne dla stworzenia rysunku lub mapki mogą być Mapy Sytuacyjno-Wysokościowe Olszanka I i Olszanka II).

Jeżeli działkowiec po uzyskaniu zgody Wójta na usunięcie drzew lub krzewów, nie posiada niezbędnych zasobów do zrealizowania wycinki, proszony jest o kontakt z Zarządem w tej sprawie.