Rodzinny Ogród Olszanka | JAK ZABEZPIECZYĆ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM
17279
post-template-default,single,single-post,postid-17279,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

JAK ZABEZPIECZYĆ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM

JAK ZABEZPIECZYĆ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM

27.11.2017

Mimo, że nasz ogród funkcjonuje już od przeszło 30 lat, co roku po uruchomieniu ogrodowej sieci wodociągowej Zarząd odnotowuje po kilka zgłoszeń dot. uszkodzeń sieci wodociągowej na działkach.

W przypadku, kiedy uszkodzeniu ulegnie kran w ogrodzie, szkody nie są duże, jednak jeżeli do podobnego uszkodzenia dojdzie w altanie, wtedy w najlepszym przypadku pozostaje nam osuszyć domek.

W związku z tym chciałbym wskazać kilka dobrych praktyk związanych z zabezpieczeniem sieci działkowej na okres zimowy:

  • Należy koniecznie zakręcić zawór główny odcinający instalację działkową od głównej magistrali. Taki zawór powinien znajdować się w studni, poniżej strefy przemarzania. Nie należy go umieszczać w piwnicy altany, żeby uniknąć zalania podczas jego uszkodzenia. Pamiętajmy, że są to zawory bardzo rzadko używane, co powoduje, że się szybciej zużywają (szczególnie dotyczy to zaworów grzybkowych).
  • Należy dokładnie usunąć wodę z instalacji działkowej, a w szczególności z bojlerów, podgrzewaczy, muszli i syfonów.
  • Jeżeli w instalacji wodnej występują miejsca gdzie wody nie można usunąć grawitacyjnie, należy taką instalację przedmuchać. Podczas napraw i przeglądów najlepiej jest usunąć taki miejsca z instalacji oraz w najniższym jej punkcie umieścić zawór spustowy.
  • Muszle i syfony można również zalać niezamarzającym płynem lub zasypać solą drogową.

 

Przypominam również, że wyłączenie hydroforni na prośbę działkowca, w celu umożliwienia m.in. dokonania napraw, jest odpłatne i wynosi 100 PLN. Opłata jest związana z zatrzymaniem pracy hydroforni i odcięciem dostaw wody dla całego ogrodu.

Tomasz Płaszko-Tyndzik

Prezes ROD Olszanka