ROD Olszanka | JAK ZABEZPIECZYĆ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM
17279
post-template-default,single,single-post,postid-17279,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

JAK ZABEZPIECZYĆ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM

JAK ZABEZPIECZYĆ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM

27.11.2017

Mimo, że nasz ogród funkcjonuje już od przeszło 30 lat, co roku w okresie wiosennym Zarząd odnotowuje po kilka zgłoszeń dot. uszkodzeń sieci wodociągowej na działkach.

W przypadku, kiedy uszkodzeniu ulegnie kran w ogrodzie, szkody nie są duże, jednak jeżeli do podobnego uszkodzenia dojdzie w altanie, wtedy w najlepszym przypadku pozostaje nam osuszyć domek.

W związku z tym chciałbym wskazać kilka dobrych praktyk związanych z zabezpieczeniem sieci działkowej na okres zimowy:

  • Należy koniecznie zakręcić zawór główny odcinający instalację działkową od głównej magistrali. Taki zawór powinien znajdować się w studni, poniżej strefy przemarzania. Nie należy go umieszczać w piwnicy altany, żeby uniknąć zalania podczas jego uszkodzenia. Pamiętajmy, że są to zawory bardzo rzadko używane, co powoduje, że się szybciej zużywają (szczególnie dotyczy to zaworów grzybkowych).
  • Należy dokładnie usunąć wodę z instalacji działkowej, a w szczególności z bojlerów, podgrzewaczy, muszli i syfonów.
  • Jeżeli w instalacji wodnej występują miejsca gdzie wody nie można usunąć grawitacyjnie, należy taką instalację przedmuchać. Podczas napraw i przeglądów najlepiej jest usunąć taki miejsca z instalacji oraz w najniższym jej punkcie umieścić zawór spustowy.
  • Muszle i syfony można również zalać niezamarzającym płynem lub zasypać solą drogową.

Przypominam, że od dwóch sezonów, zamknięcie wodnej sieci dystrybucyjnej w okresie zimowym realizowane jest dopiero wtedy, kiedy średniodobowa temperatura spadnie poniżej -10 stopni C. W związku z powyższym, jest szczególnie istotne, żeby każda działka była wyposażona w skuteczny i sprawny zawór odcinający.

Nie mniej jednak awarie się zdążają, lub po prostu zachodzi potrzeba wymiany działkowego zaworu odcinającego. W takim przypadku konieczne może być czasowe zamknięcie wodnej instalacji ogrodowej. W takim przypadku potrzeba takich prac musi być zgłoszona do Zarządu ROD, a termin i zakres napraw z zarządem uzgodniony.

Jeżeli prace zostaną odpowiednio zaplanowane, z uwagi na brak planowanych wyłączeń sieci w zimie, Zarząd ROD może podjąć decyzję o odstąpienia od żądania opłaty za wyłączenie hydroforni i tak z reguły czyni.

Jeżeli jednak w wyniku niefrasobliwości działkowca, która doprowadzi do nagłej i niespodziewanej awarii, hydrofornie trzeba wyłączyć bezzwłocznie ze względu konieczność szybkiego usunięcia usterki oraz uniknięcia uszkodzeń w infrastrukturze ogrodowej i własności działkowców, za każdorazowe zamknięcie sieci wraz z operacją ponownego nabicia hydroforu taki działkowiec zostanie bezwzględnie obciążony kwotą 100 PLN.

Przypominam również, że realizowanie przez działkowca bez zgody Zarządu ROD jakichkolwiek operacji na ogrodowej sieci wodociągowej oraz instalacji P.POŻ jest niedopuszczalne, a za wszelkie konsekwencje tych działań, ewentualne naprawy czy wymiany uszkodzonego sprzętu, działkowiec zostanie obciążony zgodnie z § 80 ust. 1 Regulaminu ROD

Wszystkie powyższe zalecenia są o tyle ważne, że ogrodowa sieć wodna oraz urządzenia techniczne takie jak studnie, hydrofory i armatura są już leciwe i wymagają szczególnej troski. Mimo, że Zarząd ROD dokłada starań polegających na bieżącej konserwacji urządzeń technicznych, przeglądach i modernizacji zabezpieczeń, system jako całość się starzeje i staje się coraz mniej odporny na awarie i uszkodzenia.

Od odpowiedzialności wszystkich działkowców zależy, jak długo sieć wodociągowa będzie nam służyła i jakie będą koszty jej eksploatacji.

Tomasz Płaszko-Tyndzik

Prezes ROD Olszanka