Rodzinny Ogród Olszanka | OPŁATY DLA NOWYCH DZIERŻAWCÓW DZIAŁEK W ROD OLSZANKA
17568
post-template-default,single,single-post,postid-17568,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

OPŁATY DLA NOWYCH DZIERŻAWCÓW DZIAŁEK W ROD OLSZANKA

OPŁATY DLA NOWYCH DZIERŻAWCÓW DZIAŁEK W ROD OLSZANKA

17.01.2019

W przypadku podpisania umowy przekazania praw do działki, nowy dzierżawca poza rozliczeniem się z poprzednim działkowcem na podstawie podpisanej umowy, zobowiązany jest wpłacić na konto ROD Olszanka dwie kwoty, tj.

1. Podwyższona opłata ogrodowa za Zarządzanie ROD w kwocie 300 PLN.

Wbrew swojej nazwie, opłata trafia jedynie w 20% do ROD, pozostała jej część jest przekazywana do Okręgu (60%) i jednostki krajowej (20%). (podstawa prawna: Uchwała nr 7/III/2015 KR PZD z dnia 1.10.2015 i Uchwała nr 50.XV.2018 ORP PZD z dnia 11.12.2018)

Powyższą opłatę zobowiązani są wnieść wszyscy nowi dzierżawcy działek z wyłączeniem przypadku podpisania umowy ustanowienia prawa do działki przez współmałżonka osoby obecnie dzierżawiącego taką działkę.

2. Opłata inwestycyjna, na pokrycie wydatków na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej w kwocie 1340 PLN.

Opłata stanowi wkład nowego działkowca w koszty poniesione przez działkowców ROD na zbudowanie i utrzymanie infrastruktury ROD Olszanka. Powyższa kwota wynika z realnej wartości majątku ROD podzielonej na wszystkie działki.  (podstawa prawna: Uchwałą nr 4/XXIV/2018 KR PZD z dnia 25.10.2018 i Uchwała nr 04/2019 Zarządu ROD „OLSZANKA”  w Olszance z dnia 01.17.2019)

Powyższą opłatę zobowiązani są wnieść wszyscy nowi dzierżawcy działek z wyłączeniem przypadku przepisania umowy do działki po osobie zmarłej, przepisania działki na osobę bliską lub podpisania umowy ustanowienia prawa do działki przez współmałżonka osoby obecnie dzierżawiącego taką działkę.

W przypadku kiedy prawo do działki otrzymuje małżeństwo, wszystkie powyższe opłaty wnosi się w tej samej kwocie jak dla jednej osoby.