Rodzinny Ogród Olszanka | administrator
3
archive,author,author-olszanka,author-3,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Author: administrator

Aktualności / 13.03.2023

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 15.04.2023 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach: 25.03 (sobota) na dz. nr 93/II, natomiast 26.03 (niedziela) na dz. 60/I, w godzinach od 10:00 do 12:00.

Aktualności / 17.10.2022

Szanowni Działkowcy,

tak samo jak w roku ubiegłym, woda w instalacji podziemnej, zapewniającej jej dostępność na działkach, będzie utrzymywana do momentu, aż temperatura średniodobowa spadnie poniżej -10 stopni C. Jednocześnie zarząd zastrzega sobie możliwość odcięcia wody w instalacji, gdy zajdą wskazane warunki, bez uprzedniego ostrzeżenia. Informacja o tym fakcie zostanie Państwu przekazana mailem, przez komunikat na stronie www.rodolszanka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, maksymalnie pięć dni po zaistniałym fakcie.

Aktualności / 12.05.2022

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 04.06.2022 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad:  I termin godz. 10:30,  II termin godz. 11:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Aktualności / 02.04.2022

Szanowni Działkowcy,

w związku z faktem, że utylizacja odpadów niebezpiecznych kosztuje coraz więcej, ROD Olszanka pod koniec roku 2021, wydał tylko na utylizację sprzętu AGD i odpadów budowlanych pozostawionych na Wystawce i innych miejscach segregacji odpadów 2 862 PLN brutto!!!

Jak już wielokrotnie było to wskazywane, obowiązkiem działkowca realizującego inwestycję budowlaną na działce, jest wywiezienie odpadów budowlanych na swój koszt do miejsca utylizacji. Nie dotyczy to rozdrobnionego gruzu, który może zostać przywiezione do miejsca opisanego jako „GRUZ”, który następnie jest wykorzystywany do napraw dróg i alei.

Aktualności / 02.04.2022

Szanowni Działkowcy,

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ze względu na łagodną zimę, instalacja dystrybucyjna w ROD Olszanka działała niemalże bez przerwy.

Nie mniej jednak odnotowaliśmy kilka drobnych awarii na indywidualnych instalacjach działkowych wynikających z braku ich zabezpieczenia przed zimą oraz odcięcia od głównej magistrali.

Aby umożliwić przeprowadzenie napraw i instalację dodatkowych zaworów, w dniu 11.04.2022 (poniedziałek) w godzinach 08:00-20:00 woda w obu ogrodach ROD Olszanka zostanie odłączona.

Aktualności / 01.11.2021

Szanowni Działkowcy,

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, woda w instalacji podziemnej, zapewniającej jej dostępność na działkach, będzie utrzymywana do momentu, aż temperatura średniodobowa spadnie poniżej -10 stopni C. Jednocześnie zarząd zastrzega sobie możliwość odcięcia wody w instalacji, gdy zajdą wskazane warunki, bez uprzedniego ostrzeżenia. Informacja o tym fakcie zostanie Państwu przekazana mailem, przez komunikat na stronie www.rodolszanka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, maksymalnie dwa dni po zaistniałym fakcie.

Aktualności / 04.08.2021

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 28.08.2021 r. na terenie rekreacyjnym w ogrodzie Olszanka II.

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Aktualności / 15.03.2021

Szanowni Działkowcy,

w dniu 27.03.2021 (sobota) o godzinie 12:00 w obu ogrodach ROD Olszanka planowane jest uruchomione instalacji wodociągowej. Zarząd ROD zastrzega sobie zmianę podanego terminu jeżeli warunki atmosferyczne do tego czasu ulegną pogorszeniu i temperatura średniodobowa na dłuższy czas spadnie poniżej -3o C.