ROD Olszanka | Deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
18185
post-template-default,single,single-post,postid-18185,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Deklaracja Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

29.10.2021

Zarząd ROD „Olszanka” informuje, że ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1459) od 1 lipca 2021 r. nakłada na wszystkich właścicieli i zarządców budynków obowiązek składania deklaracji o źródłach ciepła lub spalania paliw.
Działkowcy będący właścicielami altany (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), w której jest zainstalowane ogrzewanie pomieszczeń bądź podgrzewanie wody, podlegają temu obowiązkowi indywidualnie (Zarząd ROD odpowiada jedynie za budynki wspólne). Zgodnie z zapisami ww. ustawy za brak złożenia deklaracji może grozić grzywna.

Deklaracje należy przekazywać:

  • w formie elektronicznej poprzez stronę https://zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego bądź dowodu elektronicznego), lub
  • w formie papierowej, składając druk osobiście lub listownie do Urzędy Gminy Przywidz;

W terminach:

  • do 30.06.2022 r. dla dotychczasowych źródeł ciepła uruchomionych przed dniem 1 lipca 2021 r.
  • w przeciągu 14 dni dla każdego nowego źródła ciepła uruchomionego po 1 lipca 2021 r.

Zgłoszeniu podlegają takie źródła ciepła jak np.: kominki, kozy, piece kaflowe, kotły c.o., piece gazowe c.o., grzejniki elektryczne, bojlery elektryczne, kolektory słoneczne c.o. ciepłej wody użytkowej i ogrzewania.

Formularz deklaracji do wydruku jest dostępny do pobrania <tutaj> lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl – zakładka „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków” – druk w wersji „B” dla budynków niezamieszkanych.
Tam także znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W celu poprawnego wypełnienia deklaracji, należy zwrócić uwagę na wprowadzenie poprawnego adresu dla Olszanka I i Olszanka II oraz podanie właściwego nr działki, zgodnie z wzorem <tutaj>.