ROD Olszanka | WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2024 – AKTUALIZACJA
18442
post-template-default,single,single-post,postid-18442,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2024 – AKTUALIZACJA

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2024 – AKTUALIZACJA

13.03.2024

UWAGA: ZMIANA MIEJSCA ZEBRANIA !

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu 06.04.2024 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIERZESZYNIE, UL. KASZTANOWA 2 (vis a vis sklepu spożywczego)

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach: 23.03.2024 (sobota) na dz. nr 93/II, natomiast 24.03.2024 (niedziela) na dz. 60/I, w godzinach od 10:00 do 12:00.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
  • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r i za okres kadencji.
 1. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu pracy na 2024 r .
 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.
 3. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 4. Dyskusja.
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
  • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa wewnątrzogrodowej instalacji elektrycznej w ROD Olszanka, Etap II”, w tym partycypacji finansowej działkowców.
  • Uchwalenie wniosku o przyznanie dotacji dla zadania inwestycyjnego „Budowa wewnątrzogrodowej instalacji elektrycznej w ROD Olszanka, Etap II”.
  • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 roku.
  • Uchwalenie planu pracy na 2024 roku.
   • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 rok.

   1. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
   2. Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
   3. Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.
   4. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenia organów ROD.
   5. Zakończenie obrad.

   ZAWIADOMIENIE do pobrania tutaj