ROD Olszanka | Badanie jakości wody – 2023 r.
18361
post-template-default,single,single-post,postid-18361,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Badanie jakości wody – 2023 r.

Badanie jakości wody – 2023 r.

26.06.2023

W maju br. Zarząd ROD po raz kolejny zlecił przeprowadzenie badań jakości wody z ujęć „Olszanka I” i „Olszanka II”. Pobór próbek i badanie zostało przeprowadzone przez akredytowane laboratorium.

Z wynikami można się zapoznać w poniższych linkach (pliki pdf):

Wyniki Olszanka I *** Wyniki Olszanka II

Prawie wszystkie badane parametry spełniają normy (nawet te spożywcze), wyjątek stanowi „tradycyjnie” ujęcie „Olszanka I” w zakresie zawartości manganu (około dwukrotne przekroczenie) i żelaza (około pięciokrotne przekroczenie). Pomimo, że wyniki te są nieco lepsze od czasu ostatniego badania, nadal mogą występować okresowe rdzawe przebarwienia i osady w instalacji wodnej na terenie ogrodu Olszanka I.

Woda z obu ujęć (ogrodów) nie stwarza zagrożenia zdrowotnego dla ludzi poprzez kontakt zewnętrzny, natomiast w przypadku ogrodu „Olszanka I” potencjalna szkodliwość dla organizmu może wystąpić przy jej długotrwałym (wieloletnim) spożywaniu, jednakże przy znacznie większym niż dotychczas przekroczeniu jednostek manganu.

Jednocześnie przypominam, że woda z obu naszych ujęć nie jest w żaden sposób oczyszczana i uzdatniana. Ponadto, zgodnie z obowiązującym „Pozwoleniem wodnoprawnym”, jest przeznaczona do celów podlewania ogrodów działkowych oraz do celów sanitarnych. Pozwolenie nie obejmuje zastosowania jej do celów spożycia (nie nakłada obowiązku uzdatniania ani przeprowadzania takich badań) niezależnie czy w postaci surowej czy też po zagotowaniu.

Zainteresowanych szerszymi informacjami dotyczącymi korzystania z wody o tak podwyższonych parametrach odsyłam do artykułu archiwalnego: https://rodolszanka.pl/badanie-jakosci-wody-2

Jacek Banasik