ROD Olszanka | WODA W OKRESIE ZIMOWYM 2023/23
18382
post-template-default,single,single-post,postid-18382,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

WODA W OKRESIE ZIMOWYM 2023/23

WODA W OKRESIE ZIMOWYM 2023/23

29.10.2023

Szanowni Działkowcy,

tak samo jak w roku ubiegłym, woda w instalacji podziemnej, zapewniającej jej dostępność na działkach, będzie utrzymywana do momentu, aż temperatura średniodobowa spadnie poniżej -10 stopni C. Jednocześnie zarząd zastrzega sobie możliwość odcięcia wody w instalacji, gdy zajdą wskazane warunki, bez uprzedniego ostrzeżenia. Informacja o tym fakcie zostanie Państwu przekazana mailem, przez komunikat na stronie www.rodolszanka.pl oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń, maksymalnie pięć dni po zaistniałym fakcie.

Nie mniej jednak, hydrofornie w obu ogrodach będą pracowały przez cały rok, co oznacza, że woda nadal będzie dostępna w kranach zamontowanych na budynkach hydroforni.

Ze względu na fakt, że w/w krany to urządzenia odporne na mróz, ich sposób działania jest odmienny od urządzeń tradycyjnych. W związku z tym, przed skorzystaniem prosimy o zapoznanie się z instrukcją, która została zainstalowana nad kranami.

Szczególnie prosimy o dokładne zakręcenie kranu po użyciu. Po dokręceniu, woda z kranu będzie przez krótką chwilę wypływać, co jest objawem normalnym.

Ponadto, ze względu na fakt, że oba krany znajdują się na terenie ujęć wody, prosimy o zachowanie czystości i porządku, oraz każdorazowo po opuszczeniu obszaru o zamknięcie furtki.

Jednocześnie informujemy, że osobistą odpowiedzialnością działkowca jest:

  • odcięcie instalacji działki (w tym w altanie) oraz spuszczenie z niej wody przed nastaniem przymrozków;
  • zadbanie o prawidłową izolację przyłącza do instalacji ogrodowej ROD;
  • zadbanie o możliwość zrzutu wody niezależnie od tego, czy woda w instalacji ogrodowej ROD została spuszczona czy nie.

Zarząd ROD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzygotowaniem instalacji na działce do sezonu zimowego.

Jeżeli ktoś z Państwa chce przeprowadzić naprawy lub prace konserwacyjne na swojej sieci wodociągowej, wymagające zamknięcia sieci ogrodowej, proszony jest o zgłoszenie takiej potrzeby do zarządu i umówienie terminu prac. Bardzo prosimy o realizacje w/w prac do końca listopada 2023.

Zarząd ROD Olszanka