ROD Olszanka | Zmiana stawki za energię elektryczną za rok 2023.
18386
post-template-default,single,single-post,postid-18386,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Zmiana stawki za energię elektryczną za rok 2023.

Zmiana stawki za energię elektryczną za rok 2023.

25.11.2023

Przesyłamy bardzo ważną informację na temat zmian stawki za energię elektryczną za rok 2023.

Podczas przygotowywania tegorocznego Walnego Zebranie Sprawozdawczego ROD Olszanka, Zarząd opracował prognozy zużycia prądu, które dawały podstawy sądzić, że utrzymanie opłat energetycznych na poziomie z roku 2022 pozwoli uregulować zobowiązania względem dostawcy prądu również w roku 2023.

Zarząd ROD Olszanka prognozę oparł o:

 • dotychczasowe dane dot. cen energii,
 • instrukcje organów wyższych PZD,
 • warunki Rządowej Tarczy Solidarnościowej*,
 • i przede wszystkim interesy działkowców.

Niestety faktury otrzymane we wrześniu i listopadzie 2023 znacznie odbiegały wysokością od wartości faktur za analogiczny okres w roku 2022. Koszty wzrosły o 51% (wrzesień) i 63,6% (listopad). Różnica pomiędzy prognozą ROD, a realnymi kosztami jest na poziomie  – 30 022,97 zł (saldo ujemne).

Dlatego, Zarząd ROD zmuszony został do podjęcia decyzji o wyrównaniu stawki za energię o 38 gr za każdą rozliczoną kWh w 2023r.

Oznacza to, że do opłaty uchwalonej na Walnym Zabraniu, należy doliczyć dodatkowo 38 gr.

Umocowanie prawne:

Decyzję została podjęta na podstawie Uchwały Nr 285/2015, Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych: §2 ust. 2.1 rozliczanie energii elektrycznej zużytej przez działkowca następuje wg ceny 1 kWh wynikającej z faktury wystawionej przez zewnętrznego dostawcę energii za dany okres rozliczeniowy.

 

Co to oznacza?

Osoby, które już dokonały częściowego lub całkowitego rozliczenia energii elektrycznej w 2023r. powinny za każdą rozliczoną kWh,  dopłacić 38 gr. (bez rozróżnienia czy dotyczy Taryfy 1 (T1), czy Taryfy 2 (T2).

Osoby, które jeszcze nie rozliczyły się za energię elektryczną za rok 2023 w ogóle lub planowały zrealizować kolejną ratę płatności, powinny wykonać opłaty zgodnie z poniższymi stawkami:

Taryfa I –  1,35 zł/kWh (0,97+0,38)

Taryfa II – 0,86 zł/kWh (0,48+0,38)

 

Jednocześnie prosimy o:

 1. Jeżeli przelew dot. jedynie dopłaty, w tytule należy wpisać słowo „DOPŁATA”, a następnie nr działki oraz ilość kWh, np.: DOPŁATA/93/II_500kWh.
 2. Jeżeli przelew dot. opłaty z podziałem na T1 i T2 z uwzględnieniem wyrównania, prosimy o precyzyjne opisywanie przelewów, zgodnie z Uchwałą Prądową z roku 2017, np.: PRAD/93/II/ T1_653/T2_896.
 3. Zrealizowanie pełnego rozliczenia energii elektrycznej za rok 2023 w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2023.
 4. Precyzyjne wyliczanie należności oraz niedokonywanie nadpłat na rok 2024.

Zarząd ROD szczególnie zwraca uwagę na pkt. 4, ze względu na bardzo dużą nieprzewidywalność warunków płatności i cen energii elektrycznej w roku 2024, m.in.:

1. Począwszy od maja 2023 ROD Olszanka był rozliczany na podstawie jednej ceny energii czynnej za obie taryfy, tj.T1 0,53 zł -> 0,86 zł, wzrost stawki o 63%

T1 0,53 zł -> 0,86 zł, wzrost stawki o 63%

T2 0,34 zł -> 0,86 zł, wzrost stawki o 151%

2. Rządowa Tarcza Solidarnościowa wygasa z dniem 31.12.2023, a stawki cennikowe Energa Operator na rok 2023 za 1kWh energii czynnej (bez kosztów przesyłu) w taryfie G12w wynoszą odpowiednio:

T1 1,71 zł

T2 1,11 zł

3. Nie opublikowano jeszcze żadnych szczegółów dotyczących rządowych osłon w zakresie kosztów energii elektrycznej w roku 2024.

 

Podsumowując:

Zarząd ROD Olszanka zdaje sobie sprawę, że powyższe wezwanie do wpłacenia wyrównania  w ciągu roku rozliczeniowego może być zaskoczeniem dla Państwa. Ma to miejsce pierwszy raz od kiedy sięgamy pamięcią i wynika z nieprzewidywalności cen energii elektrycznej w ostatnim czasie oraz nieprecyzyjnych instrukcji wynikających z Rządowej Tarczy Solidarnościowej*.   

To wyjątkowa sytuacja, dlatego w przypadku pytań i wątpliwości:

 1. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Członkami Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej.
 2. W drodze wyjątku, przed przyszłorocznym Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym wraz ze standardowym zestawem dokumentów sprawozdawczych zostaną wyłożone faktury za energię elektryczną za rok 2022 i 2023.
 3. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w roku 2024 Zarząd ROD przedstawi szczegółowe sprawozdanie z sytuacji energetycznej ROD.

 

Zarząd ROD


*Rządowa Tarcza Solidarnościowa – Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, oraz Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.