ROD Olszanka | WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2023
18316
post-template-default,single,single-post,postid-18316,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2023

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2023

13.03.2023

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 15.04.2023 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad:  I termin godz. 09:30,  II termin godz. 10:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach: 25.03 (sobota) na dz. nr 93/II, natomiast 26.03 (niedziela) na dz. 60/I, w godzinach od 10:00 do 12:00.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 1. Projekt planu pracy na 2023 rok.
 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok.
 3. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 4. Przedstawienie sposobu realizacji Projektu Energetycznego dla ROD Olszanka.
 5. Dyskusja.
 6. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
 • Uchwalenie podwyższenia świadczeń pieniężnych, wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 roku.
 • Uchwalenie planu pracy na 2023 roku.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 rok.
 1. Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE do pobrania tutaj