ROD Olszanka | Wyłączenie dostaw wody w ROD Olszanka
17245
post-template-default,single,single-post,postid-17245,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Wyłączenie dostaw wody w ROD Olszanka

Wyłączenie dostaw wody w ROD Olszanka

19.10.2016

Szanowni Działkowcy,

w związku z dobiegającym końca sezonem letnim hydrofornie na obu ogrodach zostały wyłączone!!!

O ich włączeniu na sezon letni 2017 Zarząd poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Działkowcy, którzy udostępnili swój adres email, otrzymają również powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu uniknięcia zalania i spowodowanych tym szkód, podczas wiosennego uruchamiania sieci wodociągowej, Zarząd przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

  1. Należy dokładnie usunąć wodę z instalacji działkowej, a w szczególności z bojlerów, podgrzewaczy, muszli  i  syfonów.
  2. Jeżeli w instalacji wodnej występują miejsca gdzie wody nie można usunąć grawitacyjnie, należy taką instalację przedmuchać. Podczas napraw i przeglądów najlepiej jest usunąć taki miejsca z instalacji.
  3. Muszle i syfony można również zalać niezamarzającym płynem lub zasolić solą drogową.
  4. Należy koniecznie zakręcić zawór główny odcinający instalację działkową od głównej magistrali. Taki zawór powinien znajdować się na zewnątrz domku, żeby uniknąć zalania podczas jego uszkodzenia. Pamiętajmy, że są to zawory bardzo rzadko używane, co powoduje, że się szybciej zużywają (szczególnie dotyczy to zaworów grzybkowych).

Przypominamy również, że wyłączenie hydroforni na prośbę działkowca, w celu umożliwienia m.in. dokonania napraw, jest odpłatne i wynosi 100 PLN. Opłata jest związana z zatrzymaniem pracy hydroforni i odcięciem dostaw wody dla całego ogrodu.

 

Zarząd ROD Olszanka