ROD Olszanka | WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2022
18287
post-template-default,single,single-post,postid-18287,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2022

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2022

12.05.2022

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 04.06.2022 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad:  I termin godz. 10:30,  II termin godz. 11:00.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 1. Projekt planu pracy na 2022 rok.
 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok.
 3. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2022 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 4. Sprawozdanie Komisji ds. Realizacji Projektu Energetycznego.
 5. Dyskusja.
 6. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
 • Uchwalenie podwyższenia świadczeń pieniężnych, wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 roku.
 • Uchwalenie planu pracy na 2022 roku.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 rok.
 1. Zakończenie obrad.

ZAWIADOMIENIE do pobrania tutaj