ROD Olszanka | WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2019
17610
post-template-default,single,single-post,postid-17610,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2019

10.03.2019

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu 06.04.2019 r. w Świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad: I termin godz. 11:30,  II termin godz. 12:00

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Zarząd przypomina że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest szczególnym wydarzeniem dla ogrodu, gdyż na nim wybieramy m.in. Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejne 4 lata. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa i skorzystania z biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany pracą w organach ROD, serdecznie zachęcamy do zgłoszenia swojej kandydatury wcześniej, w celu dopisania do listy kandydatów i usprawnienia przebiegu wyborów w dniu Walnego Zebrania.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną  ROD  wraz z  wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Dyskusja
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 3. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 5. Uchwalenie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród, wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD.
 6. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD – przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 7. Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 8. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Wykonanie projektu wewnątrzogrodowej instalacji elektrycznej w ROD Olszanka”, w tym partycypacji finansowej działkowców,
 9. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 10. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 11. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
 12. Uchwalenie prawa do poruszenia się samochodami osobowymi po terenie ROD (uzupełnienie wymogu Regulaminu ROD).
 1. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 23 i 24.03.2019 r. w godz. od 10:00 do 15:00 u Prezesa Zarządu, dz. nr 93/II. W tym czasie serdecznie zapraszamy również kandydatów na członków organów ROD w celu zapoznania z zadaniami i obowiązkami stojącymi przed członkami organów ROD.

ZAWIADOMIENIE do pobrania tutaj