ROD Olszanka | Walne Zebranie Sprawozdawcze
17228
post-template-default,single,single-post,postid-17228,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

23.03.2016

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 04.04.2016 r. w Siedzibie PZD, Okręgowy Zarząd w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 102 w Gdańsku.

Początek obrad:
W I terminie godz. 17:00  w II terminie godz. 17:30
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO ROD
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
5.    Wybór Komisji Mandatowej, oraz Uchwał i Wniosków.
6.    Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku.
8.    Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję  Rewizyjną  ROD za 2015 rok  wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
9.    Projekt planu pracy na 2015 rok.
10.    Projekt preliminarza finansowego na 2015 rok.
11.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12.    Dyskusja.
13.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku.
14.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
15.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku.
16.    Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku
17.    Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Plac pod kontener”, w tym partycypacji finansowej działkowców.
18.    Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Plac zabaw”, w tym partycypacji finansowej działkowców.
19.    Uchwalenie planu pracy na 2016 rok.
20.    Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok.
21.    Nadanie odznaczeń PZD.
22.    Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu  19.03.2016 r. w godz. od 11:00 do 17:00 u Prezesa Zarządu, dz. nr 93/II.

ZAPROSZENIE do pobrania tutaj.