ROD Olszanka | WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2018
17322
post-template-default,single,single-post,postid-17322,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2018

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2018

07.03.2018

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 07.04.2018 r. w Świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad: I termin godz. 11:30,  II termin godz. 12:00

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną  ROD za 2017 rok wraz  z  wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
 15. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
 16. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
 17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.
 18. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Remont hydroforni w ogrodzie Olszanka I”.
 19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Budowa odprowadzenia wody wraz z naprawą przepustu pod aleją nr 4 w ogrodzie Olszanka II”.
 20. Nadanie odznaczeń PZD.
 21. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 24.03.2018 r. w godz. od 11:00 do 13:00 u Prezesa Zarządu, dz. nr 93/II.

ZAWIADOMIENIE do pobrania tutaj.