ROD Olszanka | Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017
17028
post-template-default,single,single-post,postid-17028,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

08.03.2017

Zarząd ROD Olszanka w Olszance
zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 01.04.2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Mierzeszynie, przy ul. Kasztanowej 2A.

Początek obrad: I termin godz. 11:30,  II termin godz. 12:00

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję  Rewizyjną  ROD za 2016 rok wraz  z  wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
 15. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
 16. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
 17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
 18. Uchwalenie zasad eksploatacji i rozliczania energii elektrycznej w ROD Olszanka.
 19. Uchwalenie obniżenia opłaty ogrodowej wobec osób realizujących funkcje społeczne w ROD Olszanka.
 20. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Przyłączenie ROD do gminnej sieci wodociągowej”.
 21. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Oczyszczenie stawów w ROD”, w tym partycypacji finansowej działkowców.
 22. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Stół do ping-ponga”.
 23. Uchwalenie zmiany planu zagospodarowania ROD Olszanka.
 24. Nadanie odznaczeń PZD.
 25. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 18.03.2017 r. w godz. od 11:00 do 17:00 u Prezesa Zarządu, dz. nr 93/II.

ZAWIADOMIENIE do pobrania tutaj.