ROD Olszanka | Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2019
17689
post-template-default,single,single-post,postid-17689,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2019

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD OLSZANKA 2019

20.04.2019

Gdańsk, 06. Kwietnia 2019r.

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

ROD OLSZANKA ZA ROK 2018

Protokół dotyczy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Olszanka w Olszance, gmina Przywidz, które odbyło się dnia 06 Kwietnia 2019r. w miejscowości Mierzeszyn.

Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 12:00, z uwagi na brak wymagającej liczby uczestników w pierwszym terminie i przebiegło zgodnie z następującym porządkiem obrad.

  1. Otwarcie zebrania.
 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 4. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 7. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 8. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 9. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 10. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 11. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 13. Duskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowania:
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • Uchwalenie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród, wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD.
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • – Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego – „Wykonanie projektu wewnątrzogrodowej instalacji elektrycznej w ROD Olszanka”, w tym partycypacji finansowej działkowców,
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
 • Uchwalenie prawa do poruszenia się samochodami osobowymi po terenie ROD (uzupełnienie wymogu Regulaminu ROD).
 1. Zakończenie obrad.

(…)

Pełna treść protokołu znajduje się pod tym linkiem otwórz plik