ROD Olszanka | OPŁATY 2021 i TERMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO
18028
post-template-default,single,single-post,postid-18028,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

OPŁATY 2021 i TERMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

OPŁATY 2021 i TERMIN WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

07.03.2021

Szanowni Działkowcy,

w związku z utrzymującą się w Polsce epidemią spowodowaną przez koronawirusa COVID-19, na  podstawie wytycznych Krajowego Zarządu PZD, Walne Zebranie Członków PZD ROD Olszanka w Olszance nie odbędzie się w zwyczajowym terminie, czyli na wiosnę. Ze względu na nieprzewidywalną przyszłość dot. rozwoju pandemii, Zarząd ROD Olszanka zrezygnował na chwilę obecną z wyznaczenia terminu Walnego Zebrania 2021.

Ze względu na pandemię zainteresowanie spędzaniem czasu na działkach jest znacznie większe niż w latach poprzednich, co bezpośrednio przekłada się na koszty funkcjonowania ogrodów.

W związku z tym, na podstawie Uchwały nr 286/12/2020 Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 r., Zarząd ROD Olszanka podjął dwie uchwały dot. opłat ogrodowych:

Uchwałą 01/2021 Zarząd ROD wprowadza opłaty zaliczkowe na poczet opłat ogrodowych 2021 w następujących wysokościach:

  • DZIERŻAWA – 0,60 zł/m2
  • WODA – 50 zł/od działki
  • ŚMIECI – 120 zł/od działki (dla obu ogrodów)

Termin wpłaty zaliczek to 31.05.2021.

Uchwałą 02/2021 Zarząd ROD wprowadza nowe stawki opłat za kWh:

  • T1 (taryfa 1) – 1,19 zł/kWh
  • T2 (taryfa 2) – 0,56 zł/kWh

Bezpośrednim powodem zmiany stawek za energię elektryczną są:

  • koszty wynikające z faktur ENERGA z roku 2020 obejmujących istotne podwyżki z dnia 14.01.2020,
  • różnicy we wpłatach działkowców, a sumie faktur ENERGA wskazujących na wysoki poziom strat na sieci dystrybucyjnej,
  • korekty faktur ENERGA za ostatnie trzy lata wynikająca z błędu systemu pomiarowego – różnica pomiędzy rezerwą ROD, a faktycznym obciążeniem.

Opłaty za energię elektryczną, zgodnie z Uchwałą Prądową, należy regulować w okresie 01.09 – 31.12.2021. Dopuszcza się dokonywanie opłat częściowych w ciągu roku.

Przypominamy uprzejmie, że bardzo istotne jest odpowiednie opisywanie przelewów zgodnie ze wzorem zawartym w Uchwale Prądowej.

W związku z wysoką rozbieżnością we wpłatach działkowców, a sumie faktur ENERGA w roku 2020, Zarząd ROD na wiosnę tego roku wprowadzi program weryfikacji prawidłowości realizowanych wpłat przez działkowców obejmujący również odcięcie zasilania do działek, które ze względu na zadłużenie zostaną do tego wytypowane.

Zarząd ROD Olszanka