ROD Olszanka | Opłaty 2020 i termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego
17919
post-template-default,single,single-post,postid-17919,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Opłaty 2020 i termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Opłaty 2020 i termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego

08.06.2020

Szanowni Działkowcy,

Zarząd ROD Olszanka w Olszance pragnie poinformować, że na zebraniu zarządu, które odbyło się w dniu 06.06.2020, na podstawie Uchwały nr 143/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 czerwca 2020 r., zostały podjęte m.in. dwie bardzo istotne uchwały odnoszące się do statutowej odpowiedzialności Zarządu ROD.

Uchwała nr 14/2020 wprowadza zaliczkowe opłaty na poczet utrzymania ROD Olszanka w roku 2020. Tabela kwot znajduje się w zakładce „Opłaty 2020”. Termin realizacji opłat został ustalony na 30.06.2020.

Uchwała nr 15/2020 dotyczy terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD Olszanka. Zebranie w planowanym terminie 20.06.2020 nie będzie mogło się odbyć ze względu na brak możliwości organizacji zebrań dla grup liczących powyżej 150 osób. W związku z faktem, że ROD Olszanka liczy 287 członków PZD decyzja o odbyciu zebrania  oraz jego termin zostanie ustalony na podstawie wytycznych Krajowego Zarządu PZD.

O decyzjach podjętych w/w temacie, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani zgodnie z wymogami Statutu PZD, m.in. poprzez artykuł na naszej stronie internetowej, ogłoszenia na tablicach ogrodowych, jak również za pomocą poczty elektronicznej lub listem zwykłym.

Zarząd przypomina również, że pomimo zniesienia niektórych obostrzeń, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nadal zarządzony jest stan epidemii. W związku z tym, prosimy o respektowanie rozporządzeń URM, zaleceń Ministra Zdrowia oraz o zachowanie ostrożności i rozsądku podczas aktywności na świeżym powietrzu oraz spotkań z bliskimi i znajomymi.

Zarząd ROD Olszanka.