Rodzinny Ogród Olszanka | Nowe przepisy dot. wycinki drzew i krzewów
17011
post-template-default,single,single-post,postid-17011,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Nowe przepisy dot. wycinki drzew i krzewów

Nowe przepisy dot. wycinki drzew i krzewów

21.01.2017

Szanowni Działkowcy,

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów na działkach w ROD. Zachęcamy do zapoznania się komunikatem Krajowej Rady PZD na ten temat.

Zarząd ROD Olszanka przypomina, że wysokość drzew oraz miejsca ich sadzenia w ROD określa Regulaminem ROD z dnia 1 październik 2015 roku. Przede wszystkim jednak, należy pamiętać o dobrosąsiedzkich relacjach i prawa każdego działkowca do użytkowania swojej działki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Dlatego poniżej przypominamy sposób w jaki można usunąć z działki wysokie, zagrażające bezpieczeństwu drzewa i krzewy.

W przypadku uzasadnionej potrzeby wycinki drzew i krzewów wymagających zezwolenia Gminy należy złożyć wniosek z wymaganymi załącznikami do Urzędu Gminy w Przywidzu.

Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

  1. Kompletnie wypełniony Wniosek do Wójta Gminy Przywidz podpisany przez Prezesa Zarządu ROD „Olszanka” w Olszance – Wniosek. Jako powód wycinki w zależności od sytuacji należy podać:
    a. zagrożenie dla ludzi lub mienia,
    b. obumieranie drzewa,
    c. utrzymanie działki w zgodzie z Regulaminem ROD z dnia 1 październik 2015 roku.
  2. Wypis z rejestru gruntów, w zależności którego ogrodu dotyczy wniosek – Olszanka I lub Olszanka II.
  3. Rysunek lub mapa z określeniem usytuowania drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. (Pomocne dla stworzenia rysunku lub mapki mogą być Mapy Sytuacyjno-Wysokościowe Olszanka I i Olszanka II).

Jeżeli działkowiec po uzyskaniu zgody Wójta na usunięcie drzew lub krzewów, nie posiada niezbędnych zasobów do zrealizowania wycinki, proszony jest o kontakt z Zarządem w tej sprawie.