ROD Olszanka | UWAGA!!! – Funkcjonowanie ogrodu ROD Olszanka w okresie epidemii COVID-19 (koronawirusa).
17844
post-template-default,single,single-post,postid-17844,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

UWAGA!!! – Funkcjonowanie ogrodu ROD Olszanka w okresie epidemii COVID-19 (koronawirusa).

UWAGA!!! – Funkcjonowanie ogrodu ROD Olszanka w okresie epidemii COVID-19 (koronawirusa).

28.03.2020

Szanowni Działkowcy,

w związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, w trosce o bezpieczeństwo działkowców, Zarząd ROD Olszanka realizując zalecenia i wytyczne Krajowego Zarządu PZD wprowadza następujące zmiany w funkcjonowaniu ogrodu w okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r.

  1. Uprawnionym do pobytu na działce w ROD jest wyłącznie działkowiec oraz (za jego zgodą) osoby najbliższe, w rozumieniu art. 115 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny, tj. małżonek działkowca, jego wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
  2. Wyłączeniu z bezpośredniego użycia przez indywidualnych działkowców lub osoby trzecie, podlegają tereny wspólne i infrastruktura ROD, w szczególności place zabaw i siłownie plenerowe, za wyjątkiem alei ogrodowych lub innych terenów wspólnych ROD w zakresie, w jakim jest to konieczne dla dotarcia do indywidualnej działki przez osoby uprawnione.
  3. Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Olszanka, na chwilę obecną, zostało zaplanowanie na 20 czerwca 2020 – jeżeli ta decyzja zostanie utrzymana, tj. sytuacja będzie umożliwiała przeprowadzenie Walnego Zebrania w zaproponowanym terminie, stosowna informacja zostanie dostarczona działkowcom zgodnie z zapisami Statutu PZD.
  4. Opłaty ogrodowe – na dzień dzisiejszy ROD Olszanka posiada niezbędną rezerwę finansową, żeby wywiązywać się ze swoich zobowiązań finansowych. Jeżeli Walne Zebranie nie odbędzie się w zaplanowanym w pkt. 3 terminie, Zarząd poinformuje działkowców o formie i wysokości opłat ogrodowych w roku 2020 w oparciu o decyzję organów wyższych PZD.
  5. Kontakt z Zarządem – ze względu na wyłączenie możliwości kontaktu osobistego z Zarządem ROD, najlepszą formą komunikacji jest email – rod@rodolszanka.pl. Ponadto, zakładka „Władze” naszej strony internetowej została uzupełniona o nr telefonu do Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

Kolejne istotne informacje dot. działalności ogrodu będą publikowane na stronie www.rodolszanka.pl i komunikowane za pomocą poczty e-mail. W związku z tym, Zarząd zwraca się do działkowców o regularne odwiedzanie naszej strony www, oraz o aktualizacje swojego adresu email.

Działkowcy którzy dotychczas nie zadeklarowali możliwości prowadzenia korespondencji mailowej, mogą to zrobić poprzez wypełnienie i odesłanie mailem zdjęcia/skanu podpisanej deklaracji, która znajduje się tutaj .

Z poważaniem

Zarząd ROD  Olszanka

Podstawy prawne:

Uchwała nr 71/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze RP stanem epidemii.

Uchwała nr 60/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

Uchwała nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19