Rodzinny Ogród Olszanka | Aktualności
150
archive,category,category-aktualnosci,category-150,vcwb,vcwb-ver-2.3,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-10.0
 

Aktualności

Aktualności / 07.05.2019

[vc_separator type="small" position="center" width="27" up="18" down="32"]

Szanowni Działkowcy, w dniu dzisiejszym awaria pompy w ogrodzie Olszanka II została usunięta, w związku z tym dostawy wody do działek zostały przywrócone. Zarząd ROD Olszanka...

Aktualności / 20.04.2019

[vc_separator type="small" position="center" width="27" up="18" down="32"]

Gdańsk, 06. Kwietnia 2019r. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD OLSZANKA ZA ROK 2018 Protokół dotyczy Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Olszanka w Olszance, gmina Przywidz, które odbyło się dnia 06 Kwietnia 2019r. w miejscowości Mierzeszyn. Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 12:00, z uwagi...

Aktualności / 20.04.2019

[vc_separator type="small" position="center" width="27" up="18" down="32"]
Szanowni Działkowcy,

na podstawie Uchwały Zarządu ROD nr 02/2019 z dnia 17.01.2019 na terenie ogrodu ROD „OLSZANKA” w Olszance został wprowadzony zakaz wjazdu samochodów powyżej 3,5 T.

Zakaz został wprowadzony ze względu na fakt nieprzystosowania alei działkowych oraz instalacji podziemnej do obsługi samochodów ciężarowych

Aktualności / 13.03.2019

[vc_separator type="small" position="center" width="27" up="18" down="32"]

Szanowni Państwo, w dniu 23.03.2019 (sobota) w obu ogrodach ROD Olszanka planowane jest uruchomione hydroforni. Zarząd ROD zastrzega sobie zmianę podanego terminu jeżeli warunki atmosferyczne do tego czasu ulegną pogorszeniu i temperatura na dłuższy czas spadnie poniżej 0 ℃. Przypominamy również, że wyłączenie hydroforni na prośbę działkowca, w...

Aktualności / 10.03.2019

[vc_separator type="small" position="center" width="27" up="18" down="32"]

Zarząd ROD Olszanka w Olszance zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE-WYBORCZE,

które odbędzie się w dniu 06.04.2019 r. w Świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie, przy ul. Wolności 19.

Początek obrad: I termin godz. 11:30,  II termin godz. 12:00

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w Walnym Zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na Walne Zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą również Karty Działkowca ROD Olszanka, gdyż jest to dokument niezbędny do głosowania. (Jeżeli nie posiadacie Państwo jeszcze tej karty, zostanie ona wydana podczas rejestracji.)

Aktualności / 26.11.2018

[vc_separator type="small" position="center" width="27" up="18" down="32"]

Szanowni Działkowcy, w związku z zakończeniem sezonu letniego, hydrofornie na obu ogrodach zostały wyłączone!!! O ich włączeniu na sezon letni 2019 Zarząd poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Działkowcy, którzy udostępnili swój adres email, otrzymają również powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu uniknięcia...

Aktualności / 19.09.2018

[vc_separator type="small" position="center" width="27" up="18" down="32"]
Szanowni Działkowcy,

w dniu 20 września 2018 roku na terenie obu ogrodów ROD „OLSZANKA” w Olszance ulegają zmianie zasady segregacji odpadów. Podstawą prawną jest uchwała Nr XXIV/118/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca (ZGW) z dnia 29 września 2017 r., wynikająca z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (DZ. U. 2017 poz. 19), która wprowadza w całym kraju jednolite zasady segregowania odpadów.

W związku ze zmianami, każdy działkowiec ma obowiązek segregować odpady i wyrzucać je wyłącznie do odpowiednich pojemników:

Aktualności / 01.09.2018

[vc_separator type="small" position="center" width="27" up="18" down="32"]
Szanowni Działkowcy, przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Prądową obowiązującą od zeszłego roku, należność za zużytą energię elektryczną należy rozliczyć w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 roku. Aby zapewnić prawidłowe księgowanie, bardzo prosimy żeby płatność za prąd została dokonana osobnym przelewem.